INTERFAȚĂ M-NET PENTRU SENZORI DIGITALI

PAC-YG66MCA

Favorite

Interfețe M-NET

Interfețele M-Net au fost dezvoltate pentru a permite conectarea unei mari varietăți de semnale de intrare și ieșire (pentru monitorizare și control) la sistemul MELANS de management și supraveghere. Aceste interfețe sunt conectate direct la magistrala de transmitere a datelor M-Net. Conceptul modular al acestor interfețe înseamnă că se pot conecta mai multe interfețe la aceeași rețea. Pentru a conecta interfețele, o alimentare auxiliară de 24 V c.c. trebuie asigurată prin intermediul unei unități de alimentare suplimentare (se achiziționează separat). Sunt disponibile următoarele interfețe M-Net:

 • PAC-YG60MCA: Interfața pentru control digital (intrare impuls).
 • PAC-YG63MCA: Interfață analogică pentru senzor (intrare analogică).
 • PAC-YG66DCA: Interfață digitală pentru senzor (DIDO).

PAC-YG66MCA – DIDO

Interfața M-Net PAC-YG60MCA este un dispozitiv pentru colectarea semnalelor de la senzorii digitali de intrare/ieșire montați mural sau în dulapuri electrice. Interfața este conectată direct la rețeaua M-Net (TB3-TB7) și ocupă aceeași adresă cu unitățile de interior (de la 01 la 50) pentru fiecare dintre dispozitivele externe conectate (până la 6 dispozitive externe).

Fiecare dispozitiv extern poate avea următoarele intrări și ieșiri:

 • 1 ieșire de semnal comandă PORNIT/OPRIT
 • 1 intrare stare PORNIT/OPRIT
 • 1 intrare stare de defecțiune

Pentru utilizarea interfeței este necesar un controler centralizat 3D pentru server web (TOUCH sau BLIND) și, dacă se specifică, un sistem de supraveghere. Sunt disponibile următoarele funcții:

 • Vizualizarea stării intrărilor privind starea PORNIT/OPRIT sau defecțiune
 • Controlul ieșirii PORNIT/OPRIT
 • Sincronizare cu funcțiile aparatului de aer condiționat
 • Sincronizare cu alte intrări/ieșiri digitale (chiar și referitoare la alte interfețe)
 • Vizualizarea unităților sub forma unor pictograme pe hărți cu configurația instalației

De asemenea, interfața include un releu și reglete cu cleme de legătură integrate pe placa electronică a interfeței în sine pentru conectarea celor două dispozitive externe. Trebuie instalate două module accesorii suplimentare pentru a permite conectarea celorlalte patru dispozitive externe la interfață. Aceste module accesorii activează semnale suplimentare de ieșire de colector deschis. Totuși, regletele cu cleme de legătură și releele de control aferente trebuie procurate și instalate separat.

Documentație