Unități de exterior

PUHY-M YNW-A1 (-BS)

Favorite

Sistem complet

Sistemele HVRF din seria Y au la bază un concept modular și o soluție completă de produse marca Mitsubishi Electric.

Toate componentele sistemului: Unitățile de exterior, unitatea hidronică, unitățile de interior, sistemele de control sunt create de Mitsubishi Electric și comunică între ele prin sistemul de comunicare „M-Net”.

Reglarea sistemelor HVRF este tot de la Mitsubishi Electric, spre deosebire de sistemele tradiționale.

Mai puțin agent frigorific necesar

Unitatea hidronică creează o separare între zona delimitată de agentul frigorific și zona delimitată de apă, limitând cantitatea de agent frigorific măsurată la aproximativ 61%.

Agent frigorific R32 cu impact redus asupra mediului

Începând cu HVRF seria Y, Mitsubishi Electric alege gazul R32 cu GWP redus (˶potențial de încălzire globală˝) de 675, cu aproximativ 67% mai puțin față de valoarea de 2088 a gazului R410A.

Avantajul se concretizează în reducerea netă a cantității de CO2 echivalent din mediu. Însumând avantajele faptului că are cu 61% mai puțin agent frigorific și cu 67% mai puțin gaz cu potențial de încălzire globală, această reducere se ridică la 87% pentru CO2 degajat în mediu.

Unitatea hidronică

Unitatea hidronică este elementul fundamental al sistemului HVRF din seria Y cu pompă de căldură, aceasta legând unitatea de exterior CITY MULTI cu unitățile de interior.

Schimbătorul de căldură cu plăci integrat face schimbul de căldură dintre agentul frigorific și apă.

Pompa integrată controlată de un invertor permite apei să ajungă la unitățile de interior conform nevoilor curente de răcire și încălzire, oferind astfel o funcționare eficientă.

Conductele de agent frigorific R32 sunt limitate în secțiunea dintre unitatea de exterior și unitatea centrală, ajutând la reducerea cantității de agent frigorific față de sistemele VFR CITY MULTI.

Unitatea hidronică a sistemului HVRF seria Y poate fi instalată în clădire, eliminând astfel nevoia de antigel. Astfel, se reduce consumul de energie față de aparatele frigorifice tradiționale.

Control optim

Unitatea hidronică calculează automat debitul de apă necesar tuturor unităților de interior adaptând debitul conform sarcinii necesare. Pompa este controlată cu ajutorul invertorului pentru a stabili volumul de apă conform sarcinii interne.

Temperatura optimă a apei de alimentare este calculată automat, iar comanda corespunzătoare este comunicată unității de exterior pentru a defini valoarea țintă de evaporare și condensare pentru producerea de gaz frigorific.

Unitate de exterior

Dezvoltarea compresorului pentru adoptarea agentului frigorific R32

Gazul R32 are o temperatură de condensare mai mare față de gazul R410A.

Pentru administrarea mai bună a creșterii temperaturii de condensare, Mitsubishi Electric a reproiectat compresorul și l-a dotat cu un mecanism de injectare cu lichid în camera de aspirație.

Sisteme de control

Controlul sistemului prin M-NET

Unitatea de exterior, unitățile de interior, unitatea hidronică și sistemele de control individual și centralizat de la Mitsubishi Electric comunică prin sistemul de comunicare M-Net pentru controlul optim al întregului sistem.

Unitate de interior

Controlul optim cu vană de reglare a debitului

Unitățile de interior ale sistemului HVRF seria Y sunt prevăzute cu o supapă de reglare a debitului. În funcție de sarcina internă a fiecărei camere, deschiderea automată a supapei permite alimentarea corectă a apei în unitățile de interior care deservesc fiecare încăpere.

Documentație

  • Catalog General

    Comfort & IT Cooling Systems - Full product catalogue 2024

    Download